9. Zinnen

Bij het liplezen van zinnen maakt de ervaren liplezer gebruik van alle vaardigheden die in de voorgaande thema’s aan de orde zijn gekomen: hij of zij houdt rekening met de situatie, de taalkennis, de spreker, het gespreksonderwerp, het mondbeeld, de woord-structuur.

Op de Liplezer CD-ROM oefent u in dit thema om al deze vaardigheden te gebruiken bij het aflezen van zinnen.

Zet het geluid op 0!