Kredieten en andere financiële regelingen van de overheid

Kredieten en andere financiële regelingen van de overheid

https://www.sprout.nl/artikel/expertblog/10-manieren-waarop-je-bij-de-overheid-kan-aankloppen-voor-financiering-voor-je?utm_medium=Email&utm_source=nieuwsbrief-sprout&utm_campaign=nbr_20171026

Samenvatting van een artikel in Sprout, 26 oktober 2017:

“Ondernemers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn de motor van onze economie”, zo staat in het regeerakkoord van Rutte III. Toegang tot financiering is daarbij essentieel."

Dat weten we natuurlijk allemaal. Hieronder de regelingen voor startups. In het artikel in Sprout staan ook regelingen voor 'scaleups'. 

1. Vroege fase financiering

Dit is een regeling waarmee starters en mkb-ondernemingen kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Het is een lening: het geleende geld de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 4,87% (per 1 september 2017)

Aanvragen  kun je indienen van 1 januari tot en met 31 december 2017, 17.00 uur. Zie verder de website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

2. WBSO

De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert jezelf als ondernemer extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen.

3. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups). 

6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten 

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Verder worden in het artikel in Sprout genoemd:

Invest-NL

In 2018 opent het overheidsloket Invest-NL met financiering voor startups en scaleups. Er komt € 2,5 miljard beschikbaar onder meer op thema’s energie, verduurzaming en digitalisering van de industrie.

Europees geld

Op Ondernemersplein.nl staat de Europese subsidie-gids voor beginners als wegwijzer. 

Mentoren netwerken

Op Kvk.nl vind je een landelijk overzicht coaching voor startups.

Er is een mentorennetwerk dat startups toegang geeft tot internationale netwerken bijvoorbeeld Get in the ring.

Categories

  1. NL Resources

Log in