Meeting Dates

Meeting 1: UCLan, 3-4 November 2016

Meeting 2: R&R, 9-10 February 2017

Meeting 3: Castberggaard, 25-26 May 2017

Meeting 4: ISLA, 21-22 November 2017

International Train the Trainer Workshop: ISLA, 22-27 November 2017 (5 days)

Meeting 5: Pragma,   15-16 March 2018

National Workshops, UCLan, CBG, ISLA: April - June 2018 (5 days)

Meeting 6: UCLan, May/June 2018

 

 

Log in